Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2008

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

στ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Μάξιμος. (Χειροτονία 30-12-1956. Εκλογή 04-07-1971).

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Μελενίκου Γεννάδιος. 10-10-1992. (+ 26-05-2008).

 2. Ο Λεύκης Παύλος. 20-12-1992.

 3. Ο Ντεβόλσκι Θεοδόσιος. 19-02-1997.
  Ηγούμενος της Ι.Μ. Τρογιάν.

 4. Ο Μαρκιανουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997.

 5. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 18-10-1998.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Ρίλας.

 6. Ο Στοβίου Ναούμ. 17-03-2007.

 7. Ο Ζνεπόλεως Ιωάννης. 18-03-2007.

 8. Ο Βελίκης Σιών. 24-03-2007.

 9. Ο Δραγοβιτίας Δανιήλ. 20-01-2008.

 10. Ο Αγαθονικείας Βόρις. 22-03-2008.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Μπατσκόβου.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971.
  Έδρα Βράτζα.

 2. Ο Βιδινίου Δομητιανός. 15-12-1974.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Πλεύνης Ιγνάτιος. 19-06-1988.
  Έδρα Πλέβεν.

 4. Ο Νευροκοπίου Ναθαναήλ. 25-03-1989.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βρανίτσης Αμβρόσιος. 03-04-1994. Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

 2. Ο Τραϊανουπόλεως Κυπριανός. 03-03-2008. Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος. 22-12-1985.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Γαλακτίων. 06-07-1986.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 3. Ο Λοβτσού Γαβριήλ. 19-10-1998.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Φιλιππουπόλεως Νικόλαος. 07-07-2001.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου Ιλαρίων. 21-01-1973.
  Έδρα Σιλίστρα.

 2. Ο Σηλύμνου Ιωαννίκιος. 20-04-1975.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Ρούσε (Τσερβένου) Νεόφυτος. 08-12-1985.
  Έδρα Ρούσε.

 4. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Κύριλλος. 29-06-1988.
  Έδρα Βάρνα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μεσημβρίας Ιάκωβος. 19-10-1997. Βικάριος της Ι.Μ. Ρούσε.

 2. Ο Κωνσταντίας Αντώνιος. 23-03-2008. Βικάριος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 3. Ο Προβάτας Ιγνάτιος. 06-04-2008. Βικάριος της Ι.Μ. Σηλύμνου.

ε) Υπερόριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. 14-01-1973.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Αμερικής και Αυστραλίας Ιωσήφ. 07-12-1980.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Τιβεριουπόλεως Τύχων. 06-07-2003. Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης.

στ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

 1. Ο Σμόλεν Νέστωρ. 06-12-1980.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020.